De Vrijplaats

Wonderlijk hoe opeens iets je pad kruist dat een grote impact heeft op je doen en laten.
Dat overkwam ons.
In wezen was het niets nieuws, maar zo voelde het wel.

Paul:
Bij ‘toeval’ ben ik op het spoor gekomen van het levenswerk van de Amerikaanse componist, musicus, onderzoeker en pionier Pauline Oliveros. Van meet af aan ervoer ik een sterke resonantie met haar werk, waarin muziek, bewustzijn en creatieve ontwikkeling samen komen onder de noemer ‘Deep Listening’. Het sluit naadloos aan bij mijn werk als trainer/procesbegeleider in organisaties, mijn voormalige rol als begeleider en opleider bij het ITIP (17 jaar) en mijn werk met (en maken van) muziek. De rode draad in al deze werkzaamheden is LUISTEREN, luisteren, luisteren, ……….

Zie verder onder ‘Deep Listening Sound Practice’.

Mariëtte:
Bij ‘toeval’ kwam ook ik op een spoor terecht, wat eigenlijk over ‘Deep Listening’ gaat.
Een vriendin van me, die ongeneeslijk ziek is, wilde graag over haar leven vertellen in deze fase van haar bestaan. Ik wist weinig van haar verleden en er werd direct iets in mij gewekt: “zal ik je interviewen, dan vertel je mij je verhaal en leer ik je beter kennen?”
Ja, dat resoneerde.

We bedachten het volgende: we nemen het op, werken het uit en dat kan vervolgens in boekvorm worden gebundeld; voor haarzelf en eventueel voor haar naasten. Allebei enthousiast was er een nieuw project geboren.
Wekelijks ging ik 2x bij haar op bezoek en vertelde ze over haar leven. Ik nam de gesprekken op en werkte ze thuis uit.

Het samenzijn tijdens deze gesprekken ervoeren we als een intiem ritueel: alles kon worden verteld, niets was te gek, te lelijk, te schaamtevol. En deze ‘heilige ruimte’ bracht een liefdevolle verbinding voort, die tot op de dag van vandaag op alle niveau’s doorwerkt.

Uit deze waardevolle ervaring is een nieuw aanbod voortgekomen,
Zie verder onder ‘Licht op je leven.’

foto voor Bedding 2                                                    Mariëtte en Paul van Olffen

Comments are closed.